WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ SYSTEMU

SIP jest systemem scentralizowanym, opartym o hurtownię danych przestrzennych i opisowych. Warstwowa architektura systemu wykorzystuje relacyjną bazę danych ORACLE oraz platformę aplikacyjną IUIP wyposażoną w liczne moduły specjalistyczne, m.in.: serwer danych przestrzennych o nazwie ISDP, klienta geoportalu o nazwie Geoportal Toolkit, różnorodne narzędzia administracyjne i konfiguracyjne.

W centralnej bazie danych są zgromadzone i będą regularnie aktualizowane przede wszystkim repliki źródłowych zbiorów danych mapowych oraz rejestrów i ewidencji pochodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.

W ramach projektu zainstalowano i skonfigurowano w sieci wewnętrznej urzędu kilka zintegrowanych ze sobą specjalistycznych aplikacji wspierających wykonywanie zadań służbowych na poszczególnych stanowiskach oraz skrócenie i uproszczenie realizacji wybranych procedur administracyjnych, szczególnie tych, dla których informacja przestrzenna jest nieodzowna. Aplikacje te obejmują przede wszystkim następujące funkcjonalności: dostęp do baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego, dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków, prezentację struktury własności i wartości nieruchomości, porównywanie danych ewidencji gruntów i budynków z danymi podatkowymi, integrację spraw i decyzji administracyjnych z przestrzenią, obsługę metadanych, administrację systemem i użytkownikami.

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 13 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.