UŻYTKOWNICY SYSTEMU

Ze względu na swoją wielomodułowość i szeroki zakres merytoryczny, w SIP miasta Piekary Śląskie istnieją trzy zasadnicze grupy użytkowników, różniących się przede wszystkim lokalizacją w ramach architektury fizycznej systemu, interfejsem dostępu do systemu, zakresem posiadanych uprawnień (zarówno do dedykowanych aplikacji i oferowanych poprzez nie narzędzi, jak i do zasobów samych danych) oraz sposobem wykorzystania z systemu.

Zasadniczą grupą użytkowników SIP są użytkownicy wewnętrzni - pracownicy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich - wykorzystujący aplikacje i narzędzia znajdujące się w wewnętrznej części systemu. Wdrożenie systemu SIP przyniosło tutaj m.in. następujące korzyści:

  • uproszczenie procedur i skrócenie czasu pozyskiwania informacji w celach realizacji procedur wewnętrznych, dzięki zastosowaniu hurtowni replik danych i udostępnianiu ich innym użytkownikom w trybie on-line,
  • redukcja zjawiska nadmiarowości (redundancji) w gromadzeniu danych w komórkach organizacyjnych urzędu oraz zmniejszenie kosztów związanych z dostępem do informacji przestrzennej,
  • redukcja czasu pozyskiwania danych gromadzonych poza urzędem (np.: w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich, w urzędach i instytucjach świadczących usługi danych przestrzennych – GUGiK, PIG) oraz redukcja czasu integracji tych danych z danymi powiatowymi.

Drugą ważną grupą użytkowników są użytkownicy zewnętrzni rejestrowanijednostki wykonawstwa geodezyjnego, pracownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz służb i straży działających na tym terenie (np.: Policja, Straż Pożarna). Stanowią oni grupę zaawansowanych użytkowników systemu, korzystających z wdrożonych rozwiązań (aplikacji i portali) w sposób zdalny (poprzez Internet).

Wdrożenie portali tematycznych umożliwia rozszerzenie grupy odbiorców projektu na nieograniczoną liczbę zewnętrznych użytkowników publicznych - mieszkańców miasta Piekary Śląskie, inwestorów i inne podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa branżowe, turystów, wszystkich użytkowników publicznych, czyli ogół społeczeństwa gminy i regionu.

 

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 5 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.