DOKUMENTY STRATEGICZNE

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

Strategia Rozwoju Miasta Piekary Śląskie została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/157/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 marca 2004 roku. Dokument ten stanowił ramowy program priorytetowych kierunków rozwoju Miasta. Bilansując dotychczasowy poziom realizacji tychże kierunków, stwierdzono, iż stoi on na wysokim poziomie. Dostrzeżono także, iż miasto stanęło przed nowymi wyzwaniami, które wynikały z pojawienia się nowych potrzeb wewnętrznych miasta oraz z uwarunkowań zewnętrznych związanych z dynamicznymi zmianami w najbliższym otoczeniu.

Dlatego też Uchwałą XLVI/489/09 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2009 roku, przystąpiono do aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie do roku 2015”. Powołano Radę oraz Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta, które brały czynny udział w całym procesie. O pomoc poproszono również specjalistę w tej dziedzinie - Pana dr Krzysztofa Wranę, pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Efektem wspólnych starań jest opracowanie i uchwalenie Uchwałą Nr XII/174/11 Rady Miasta Piekary Śląskie - Strategii Rozwoju Miasta „Piekary Śląskie 2020”, która uzyskała także wymagane, pozytywne zaopiniowanie projektu dokumentu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w świetle procedur środowiskowych.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA "PIEKARY ŚLĄSKIE 2020"
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Responsive image

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 9 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.