GOSPODARKA

W ostatnich latach nastąpiły w Piekarach Śląskich jak i w całym regionie zmiany w strukturze gospodarczej, zatrudnieniu, wzroście obrotu gospodarczego. Zjawiska te wpływają na pojawienie się nowych jakościowo problemów społecznych, związanych z reformami gospodarczymi, przemianami w przemyśle państwowym i rozwojem prywatnej przedsiębiorczości. Zmiany te nie są wyłącznie specyfiką Piekar Śląskich, bowiem północno- zachodnie pasmo GOP-u (Zabrze - Bytom - Chorzów - Piekary - Siemianowice) ma liczne wzajemne powiązania (np. rynki zbytu i pracy), które na siebie oddziaływają tworząc duży potencjał przemysłowy i ludnościowy.

Jest oczywiste, że sukces i powodzenie poszczególnych gmin i miast zależy od wysiłku całego regionu, który poprzez swoją specyfikę stanowi jedność. Pod względem przestrzennym i funkcjonalnym Piekary Śląskie związane są z Bytomiem, który również należy do tzw. obszarów rozwojowych (podobnie jak Katowice, Chorzów i Gliwice).

Duże znaczenie w zachodzących przemianach ma także autostrada A-1, dzięki czemu miasto uzyskało dobry dostęp do najważniejszych w GOP-ie węzłów komunikacyjnych i centrów przemysłowych. Zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna Piekar, wzrosła ranga miasta w górnośląskiej aglomeracji. Już dziś zauważa się szybki rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. Piekarami interesują się inwestorzy krajowi i zagraniczni.

W Piekarach Śląskich działają:

  • Firmy consultingowe
  • Firmy doradcze
  • Agencje reklamowe
  • Agencje obsługi informatycznej
  • Agencje obrotu nieruchomościami
  • Biura projektowe

Korzystnym zjawiskiem charakteryzującym rozwojowe tendencje gospodarcze jest systematyczny wzrost liczby firm, zwłaszcza prywatnych, związany m.in. z odrodzeniem się tradycji indywidualnej przedsiębiorczości. Doskonałym przykładem jest prężnie działająca Strefa Aktywności Gospodarczej w Piekarach Śląskich przy ul. Podmiejskiej, gdzie mali i średni inwestorzy znaleźli bardzo atrakcyjne warunki na rozpoczęcie lub rozszerzenie swojej działalności.

Prywatne firmy zdominowały handel, gastronomię, transport, usługi medyczne, a także edukację (kursy dokształcające, językowe, przedszkola).

Istotne znaczenie dla wykonywania zadań publicznych ma istnienie odpowiedniego potencjału ekonomicznego, instytucjonalnego, użyteczności publicznej oraz gospodarczo-inwestycyjnego.

Z odległego o 20 km od Piekar międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach, regularnie odlatują samoloty do Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Hamburga i Dűsseldorfu. Łatwo z Piekar dojechać do międzynarodowych dróg Wschód- Zachód (Norymberga- Drezno- Wrocław- Katowice- Kraków- Lwów-Kijów) i Północ-Południe (Skandynawia- Gdańsk- Warszawa- Katowice-Ostrawa). W Dąbrowie Górniczej i Sławkowie (20) znajduje się stacja przeładunkowa z szerokim torem kolejowym, łączącym Polskę z Ukrainą.

Tak więc trasy i węzły komunikacyjne ułatwiają dostęp do chłonnego rynku zbytu południowej Polski (gdzie mieszka ok. 10 mln konsumentów, co stanowi 25% populacji kraju) i Północnych Moraw w Republice Czeskiej (ok. 1.5 mln konsumentów). Tutejszy rynek wchłania 21% wartości lokalnej produkcji i usług, krajowy- 38%, natomiast 41% kierowane jest na eksport. Pozytywnym zjawiskiem wskazującym na ożywienie gospodarcze jest także stały wzrost ilości firm (zwłaszcza sektora prywatnego).

Responsive image

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 6 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.