Geoportal miejski

Podstawowe miejsce publikacji informacji i danych przestrzennych dla mieszkańców miasta Piekary Śląskie, turystów, inwestorów – pogrupowanych w ramach dedykowanych, predefiniowanych profili mapy. Główną funkcją portalu jest prezentowanie lokalizacji podstawowych obiektów użyteczności publicznej (np.: urzędów i instytucji oświaty i nauki, służb i straży, szpitali i aptek), ale także wielu innych istotnych z punktu widzenia podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie te dane prezentowane są na tle kolorowej ortofotomapy oraz bazy adresowej umożliwiając użytkownikom łatwą lokalizację w terenie.

Geoportal miejski

Geoportal zarządzania kryzysowego

Portal ten jest miejscem publikowania informacji przestrzennych i opisowych dostępnych publicznie związanych z bezpieczeństwem oraz utrzymaniem szeroko rozumianego porządku w skali całego miasta. Jest to portal dedykowany w szczególności służbom i strażom działającym na obszarze miasta Piekary Śląskie (MCZK, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, PINB, inne). Portal umożliwia dostęp m.in. do takich specjalizowanych informacji jak: wysokorozdzielcza ortofotomapa, sieci uzbrojenia technicznego terenu, numeryczny model terenu, ewidencja dróg, inne.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Portal inwestora

Serwis inwestora ma charakter serwisu tekstowego, przeznaczonego do publikowania informacji dotyczących otoczenia gospodarczego i warunków inwestycyjnych obszaru miasta Piekary Śląskie oraz danych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców i inwestorów. Portal wyposażony został w dedykowaną wyszukiwarkę nieruchomości do zbycia lub wydzierżawiania przez Urząd Miasta

Portal inwestora

Portal metadanych

Portal metadanych jest miejscem publikowania meta-informacji, (czyli "danych o danych") pozwalających na pozyskanie wiedzy o zasobach informacyjnych zgromadzonych w SIP. Jest to portal dedykowany zarówno jednostkom administracji wyższego szczebla (wojewódzkiego, centralnego), agregującym informacje o zasobach znajdujących się na poziomie lokalnym (powiaty, gminy), jak również wszystkim użytkownikom publicznym, pragnącym poznać zakres i charakter udostępnianych w systemie danych.

Portal metadanych

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacji do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Aplikacja ta umożliwia zdalną on-line komunikację pomiędzy pracownikami ODGiK, a firmami realizującymi roboty geodezyjne na obszarze miasta Piekary Śląskie

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 8 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.